Loading...

უძრავი ქონება, როგორც საიმედო ინვესტიცია.

 უძრავი ქონება, როგორც საიმედო ინვესტიცია.

როდესაც იწყებ ფიქრს, თუ რა სახის ინვესტიცია გააკეთო, რათა უზრუნველყო მზარდი შემოსავალი, რაც შეიძლება დიდი დროის მანძილზე, შენ წინ არჩევანის ფართო სპექტრი იშლება. აქციები, ობლიგაციები, საბირჟო ვაჭრობის ფონდები და, რაღა თქმა უნდა, უძრავი ქონება. ყველა ზემოთხსენებული საკმაოდ საინტერესო და პრაქტიკაში გამართლებული ინვესტიციაა, მაგრამ მათ შორის ნაკლები რისკის მქონე ეს სწორედაც უძრავი ქონებაა.

უძრავი ქონების ფლობა და განკარგვა არა მარტო შემოსავლიანი, არამედ სასიამოვნო პროცესიცაა, რადგან შენ შესაძლებლობა გეძლევა შენს აქტივს ფიზიკურად შეეხო, დაინახო და შეიგრძნო ის პოტენციალი, რომლის შემოთავაზებაც მას შეუძლია, როგორც შენთვის, როგორც ინვესტორისთვის, ასევე ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელსაც საშუალებას მისცემ შენი ქონებით ისარგებლოს გარკვეული მოგების სანაცლოდ.

მოდით უფრო პრაქტიკულ ნაწილზე გადავიდეთ და ფართოთ განვიხილოთ, თუ რატომ არის ბრძნული გადაწყვეტილება უძრავ ქონებაში ინვესტიციის გაკეთება.

როგორც ზემოთ ვისაუბრეთ, უძრავი ქონება ეს არის აქტივი, რომელსაც შეგიძლია შეეხო, შეიგრძნო და აკონტროლო, ეს ყველაფერი კი ყველა ინვესტორს მეტი სტაბილურობისა და სიმშვიდის განცხად ღვრის შედარებით ვიდრე ციფრული აქციებით ვაჭრობა. როდესაც თქვენ ყიდით აქციებს, თითქმის არანაირი კონროლი არ გაქვთ მათ ღირებულებაზე, განსხვავებით უძრავი ქონებისა, რომლის ღირებულება, ბაზარზე და მოთხოვნა-მიწოდების თეორიაზე დამოკიდებულების მიუხედავად, შეგიძლიათ აკონტროლოთ, გაზარდოთ მისი მომგებიანობა თუნდაც მცირე სარემონტო სამუშაოებისა და ინტერიერის ცვლილების დახმარებით.

მეორე მყარი არგუმენტი, თუ რატომ უნდა შეაჩეროთ არჩევანი უძრავ ქონებაზე ეს არის მის მიერ უზრუნველყოფილი უწვეტი ფულადი ნაკადი.

ყველაზე მარტივი საშუალება პირდაპირი მოგება მიიღო შეძენილი უძრავი ქონებიდან, ეს არის მისი გაქირავება/იჯარით გაცემა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებლობა გეძლევა მიიღო პასიური შემოსავალი დროის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

უძრავი ქონების შეძენა გაქირავების მიზნით არა მარტო პასიური შემოსავლის შესაძლებლობაა, არამედ ის საშუალებას იძლევა გააფართოვო შენ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სია.

იმ შემთხვევაში თუ ერთიანი თანხის თავმოყრა ერთდროულად ერთზე მეტი უძრავი ქონების შესაძენად რთული პროცესია, გაქირავებიდან მიღებული სტაბილური და პასიური შემოსავლის წყალობით შესაძლებლობა გეძლევა შეიძინო ახალი ქონება იპოთეკით ან/და შიდა განვადებით, რომელსაც გაქირავებიდან/იჯარიდან მიღებული შემოსავლებით დაფარავ.

 თუ შენ ხელთ არსებულ შესაძლებლობებს სწორად გამოიყენებ, გექნება სტრატეგიულად სწორი გათვლები და მიზნები, საშუალება გექნება შენ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების რიცხვი დროის არც თუ ისე დიდ მონაკვეთში საგრძნობლად გაზარდო და ამით შეიქმნა სტაბილური და უზრუნველყოფილი მომავალი.

უამრავ ბენეფიტთან ერთად, რომლის შემოთავაზებაც შეუძლია უძრავ ქონებას ინვესტორისთვის, არის მისი ფარის ფუნქცია ინფლაციის დროს.

როდესაც ბაზარზე ინფლაცია მუდმივი პროცესია და ამის კვალდაკვალ ფასები იზრდება სხვადასხვა საქონელსა თუ მომსახურებაზე, ასევე იზრდება ქონების ღირებულება და გაქირავებისა თუ გასაყიდი ფასები, შესაბამისად შენი შემოსავალიც.

ყველაფერთან ერთად, უძრავი ქონების საინვესტიციო ჭრილში განხილვისას მარტივად გასააზრებელია, რომ ის ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო საინვესტიციო მიმართულებათა შორისაა, მათთვისაც კი, ვინც პირველ ნაბიჯებს დგამს ამ სფეროში.

ისტორიის განმავლობაში ჩვენთვის მარტივად შესამჩნევი გახდა უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის ტენდეცია დროთა განმავლობაში, რის საფუძველზეც უძრავი ქონება იქცა სტაბილურ, უსაფრთხო და გრძელვადიან ინვესტიციად, საინვესტიციო სხვა ფორმებისგან განსხვავებით, როგორიცაა აქციები ან კრიპტოვალუტა, რომელიც მარტივად შეიძლება დაექვემდებაროს არასტაბილურ ბაზარს და რთული გახდეს მისი მომგებიანობის პროგნოზირება, რასაც ვერ ვიტყვით უძრავ ქონებაზე, რომლის უკუგების დაანგარიშება საკმაოდ მარტივი პროცესია.

გარდა ამისა, უძრავი ქონება გვთავაზობს მატერიალურ აქტივებს, რაც ინვესტორებს აძლევს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განცდას.

საბოლოოდ, ნათლად ვხედავთ, რომ უძრავი ქონება გვევლინება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო და საინტერესო საინვესტიციო შესაძლებლობად მისი ღირებულების დროსთან ერთად ზრდის, მატერიალური ხასიათისა და პასიური შემოსავლის გენერირების პოტენციალის ქონის, ასევე ინფლაციისგან თავდასაცავ მექანიზმად ყოფნის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ინვესტიცია ატარებს გარკვეული დონის რისკს, უძრავმა ქონებამ ნათლად გვაჩვენა ისტორიის განმავლობაში გამძლეობა და სტაბილურობა, რაც მას მიმზიდველ არჩევანად აქცევს ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ გრძელვადიან, ზრდად და მყარ შემოსავალს.

და ბოლოს, გახსოვდეს, რომ უძრავი ქონება ესაა ღმერთის ძღვენი კაცობრიობისთვის.

ავტორი: ქრისტინა მესხი

Top